Passed events

EESTI JUHTIDE PÄEV Käsutäitmisest iseotsustamiseni

Tänavustest teemadest jääb kõlama juhtide ootus, et töötaja võtaks enam vastutust ning teeks iseseisvamalt oma valdkonda puudutavaid otsuseid. Töötajad aga väidavad, et juht kontrollib liiga palju ning ütleb ikka lõpuks, kuidas tuleb teha. Milleks siis veel ise mõelda? Milliseid oskusi peaks juht endas ning töötajates arendama, et suurendada iseseisvust ja pühendumist, sellest räägimegi tänavusel Eesti Juhtide Päeval. Lisaks anname päeva lõpus nõuandeid, kuidas juht saaks hoida end pingelises töös tasakaalus ja tervena.

More info

Aastaaruande koostamine ja muudatused seadustes

Plaanitavad muutused raamatupidamise seaduses ja auditis avaldavad mõju aastaaruande koostamisele. Samuti on praktikas esile kerkinud vigu nii jooksvas kui ka varasemates aruannetes. Koolitusel annamegi lihtsalt ja praktiliste näidete abil soovitusi eelseisva ehk 2015.a. aastaaruande koostamiseks. Ühtlasi leiavad käsitlemist aktuaalsed maksumuudatused.

More info

Kuidas sõlmida kindel IT leping?

Koolituse põhilises ja praktilises osas vaadatakse lähemalt IT-valdkonna olulisimaid lepingute tüüpe: tarkvara loomise-arendamise autori-töövõtulepingut, tarkvara kasutamise litsentsi-lepingut, lähtekoodi deponeerimise (escrow) lepingut, äriidee kaitsmiseks sõlmitavat usaldus-lepingut ning arvuti- ja tarkvarateenuste, sh pilveteenuste osutamise lepinguid. Lisaks pööratakse tähelepanu autorist töötajaga (nt programmeerijaga) sõlmitava töölepingu autoriõigussätteid. Uuritakse korrektse IT-lepingu õiguslikke ja tehnilisi aluseid ning põhilisi riske arvutitarkvara loomisel, müümisel ja kasutamisel. Muuhulgas tutvustab lektor, milliseid it-lepingute sõlmimist mõjutavaid seadusemuudatusi kavandatakse uue autoriõigusseaduse eelnõus. Lisaks vaadatakse käsitletavate IT-lepingute näidiseid, uuritakse lühidalt IT-lepingute sõlmimise õiguslikke aluseid, õpitakse tundma arvutitarkvara kui intellektuaalse omandi olemust, äriliste autoriõiguste kataloogi ja teisi intellektuaalse omandi kaitse vahendeid.

More info

Kõige olulisem maksudest

Kas soovite tunda end alanud hooajal maksudes turvaliselt? Kutsume Teid koolitusele, kus tunnustatud vandeadvokaat Marko Saag selgitab maksuküsimusi, mis on muutunud, maksuhalduri huviorbiidis või tekitavad praktikas probleeme. Tulge ja viige end ühe päevaga kurssi muudatuste, kohtupraktika ja peamiste vigadega, mida ettevõtetes tehakse.

More info

Koolitus „Edukate läbirääkimiste kunst. Kuidas olla mõjukas ja veenev?“

Koolitus aitab saavutada kõrgemat valmisolekut edukateks läbirääkimisteks. Põhjaliku vastuse saab järgmistele küsimustele: Mis on õnnestunud läbirääkimiste eelduseks? Millal milliseid läbirääkimiste võtteid kasutada? Kuidas olla veenev? Millised on võimalikud läbirääkimistest tulenevad õiguslikud tagajärjed?

More info

"Kuidas hoiduda keerulistest töövaidlustest? Kõik oluline töölepingutest."

Räägime lahti kõik olulisema töölepingute sõlmimisest, muutmisest ja ülesütlemisest. Koolitusel toob lektor läbivalt näiteid töövaidluskomisjoni vaidlustest ja kohtupraktikast.

More info