Tööõiguse kohtupraktika 2018


Koolitusel räägime läbi viimase aja kohtupraktika olulisematest sõlmprobleemidest tööõiguses.

Teemad

Maakohtute, ringkonnakohtute, Riigikohtu ja Euroopa Kohtu 2018 otsused

 •           Euroopa Kohtu ja Riigikohtu seisukohad – ettevõtte üleminek
 •           Tööandja mõiste
 •           Töölepingu ja kollektiivlepingu tõlgendamise reeglid
 •           Tööinspektsiooni pädevus lugeda töövõtuleping töölepinguks
 •           Töölepingu sõlmimine – personalijuht kui tööandja esindaja
 •           Töölepingus seadusest soodsamad kokkulepped
 •           Töölepingu muutmine, suuline või kirjalik
 •           Euroopa Kohtu otsus – valveaeg
 •           Tööaja tõendamine, ületunnitöö eest vaba aja ette andmine
 •           Ajatasu versus tükitasu; tööseisaku aja tasu, töötasu vähendamine
 •           Keskmise töötasu arvutamine
 •           Töötasu kandmine kolmanda isiku kontole
 •           Töölepingu ülesütlemine:
  •    Töötaja algatusel erakorraliselt TLS § 91 lg 2 alusel
  •    Hoiatamine, tähtaeg, kehtivus
  •    Tööandja algatusel TLS  88 lg 1 alusel
  •    Ülesütlemisavalduse jõustumine
  •    Kui suurt hüvitist saab töötaja TLS 109 lg 1 alusel nõuda
  •    Hea usu põhimõtte kohaldamine
 •           Konkurentsikeeld peale töölepingu lõpetamist
 •           Tõendamine, lihtmenetlus, menetluskulud

Date

29. November 2018

Schedule:

09.30 - 10.00 Registreerimine ja hommikukohv
10.00 - 12.00 Koolitus
12.00 - 12.45 Lõuna
12.45 - 14.15 Koolitus
14.15 - 14.30 Kohvipaus
14.30 - 16.00 Koolitus

Location:

Sokos Hotel Viru konverentsikeskus
Viru väljak 4 Tallinn

Price:

159.00 EUR
Soodushind osalejale 159 eurot kehtib kuni 23. novembrini registreerimisel. Mitmele osalejale pakume sooduhinda 139 eurot. Hindadele lisandub km. Hinnad sisaldab trükitud loengumaterjale, kohvipausi ja lõunat.
Heli Raidve
Heli Raidve Tööõigusabi juhataja ja jurist; õigusteaduse teadusmagistrantuur, magister iuris teaduskraad

Heli on alates 1997 Heli Raidve Tööõigusabi juhataja ja jurist, 2000-2010 AS Allecto nõukogu liige, alates 2002 OÜ Tööõigusabi juhataja, alates 2010 Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud.
Heli Raidve on 11-ne raamatu autor ja kaasautor ning avaldanud üle 100 artikli. Ta on pidanud tööõiguse alaseid loenguid erinevate koostööpartenerite juures, lisaks on ta veel äriühingute ja asutuste sisekoolituste lektor.

Heli töövälise aja sisustavad reisimine, lugemine, aiatööd ning pere ja sõpradega suhtlemine.

 

Who receives the invoice?