Upcoming events

Konverents: Psühhosotsiaalsed ohutegurid - riskid ja võimalused ettevõttele?

Igapäevatöös juhtub paratamatult konflikte, intriige, ületöötamist ja stressi. Neid võetakse tihti kui tööelu tavalist osa, mida ka heas kollektiivis ikka ette tuleb. Samas on üsna keeruline tabada piiri, mil ajutisena tunduv stress läheb üle läbipõlemiseks või koguni depressiooniks. Kuigi inimesed arvavad, et nendega ja nende meeskonnas seda kunagi ei juhtu, näitavad psühholoogide järjekorrad, et vaimne tervis ei ole enam enesestmõistetav. Me võime ise olla ühel hetkel abivajaja töökaaslased, pealtnägijad ja võimalikud aitajad. Mida teha, et töötajate vaimse heaoluga seotud ohud ei jääks ainult linnukeseks riskianalüüsis, vaid neid ka igapäevatöös jälgitakse ja vajadusel tegeletakse? Mida peaks teadma, et meie soovist teist abistada, veelgi suuremat kahju ei sünniks? Kutsume teie ettevõtte esindajaid konverentsile, kus anname ülevaate olulisematest psühhosotsiaalsetest ohuteguritest? Kuidas neid kaardistada, ära tunda ja vajadusel tegeleda? Oodatud on ettevõtete juhid, spetsialistid jt töötajad, kes töötervishoiu ja töötajate heaolu eest vastutavad või sellega igapäevaselt tegelevad.

Register More info

Kuidas kirjutada korrektseid kirju?

Koolitusel räägime sellest, mida põnevat on sõnavaras ja keelenormides. Ühtlasi võtame luubi alla ametikirjad, e- kirjad, millele pöörata tähelepanu uudis- ja müügikirja, pretensioonivastuse ja võlanõude kirjutamisel.

Register More info

Kuidas võimalikult riskivabalt sõlmida ja täita tarkvara arenduse lepingut?

Koolitusel vaadatakse kõigepealt põgusalt käsitletavate IT-lepingute näidiseid. Seejärel uuritakse lühidalt IT-lepingute sõlmimise õiguslikke aluseid lähtuvalt arvutitarkvara kaitse doktriinist EL-s ja Eestis. Õpitakse tundma arvutitarkvara kui intellektuaalse omandi olemust, ärilisi ja mitteärilisi autoriõigusi ning teisi intellektuaalse omandi kaitse vahendeid. Seejärel, koolituse põhilises ja praktilises osas vaadatakse lähemalt tarkvara loomise-arendamise põhi- ja lisalepinguid. Lisaks vaadatakse autorist töötajaga (nt programmeerija või andmebaasi koostajaga) sõlmitava töölepingu autoriõigussätteid. Ühes lepingupõhjade ja näidistega uuritakse põhilisi riske ja raskusi arenduslepingu sõlmimisel ja täitmisel. Vigasena sõlmitud lepingut on pea võimatu parandada – vigu tuleb ennetada! Selleks vaadatakse IT-lepingutega reguleeritavaid tüüpolukordi, lepingute õiguslikke ja normitehnilisi üksikasju, lepingu vormi ja struktuuri ning varemsõlmitud IT-lepingute tüüpilisi vigu ja puudusi. Uue teemana uuritakse, kuidas õigesti dokumenteerida (loe: tõendada) arenduslepingu täitmise kulgu ja tulemusi. Vaadatakse ka EL Isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) neid nõudeid, millega tuleks arvestada juba tarkvaraarenduse kavandamisel ja hankimisel. Koolituse käigus esitab lektor erinevaid praktilisi näiteid ja nõuandeid ning vastab kuulajate kõigile küsimustele, mis pakuvad konkreetsest nõuandevajadusest laiemat huvi.

Register More info

KESKJUHTIDE PÄEV Kuidas olla paindlik, kuid nõudlik juht?

Vahetu juht peab olema nii usaldusisik oma osakonna töötajatele ja samas ka vahemees juhtkonnaga suhtlemisel. Kuidas sellise kahesuunalise rolliga ja kiiresti muutuvate nõudmistega hakkama saada? Kiiresti muutuv aeg pakub keskjuhtidele uusi väljakutseid – töötajad ootavad vaba ja lõbusat töökeskkonda, kus pingutamine pole motiveeriv. Samas ootab juhtkond siiski tulemusi ja eesmärkide täitmist. Uuringud näitavad, et parima tulemuse teevad need juhid, kes on nii tulemustele keskendunud, ent tegelevad samal ajal ka inimeste motivatsiooni ja pühendumusega. Kuidas selline olukord saavutada?

Register More info

EESTI SEKRETÄRI PÄEV 2019. Unistustest tegudeni.

Kas unistustest tegudeni jõudmine on raske? Jah, võibolla, kuid see on võimalik. Sel aastal räägimegi sellest, kuidas fokuseeritult liikuda oma eesmärgi suunas? Kuidas panna inimesed tegema seda, mida ootame? Kuidas öelda „ei“ teisi solvamata? Kuidas keskendumist parandada? Kuidas igapäevaelus säilitada tasakaalu? Lisaks on kavas keelekasutuse ja toitumise teemad.

Register More info