Upcoming events

EESTI JUHTIDE PÄEV 2017 Mis annab tööle tähendust?

Tänavu räägime teemal: kuidas juhtida olukorras, kus töötajad väärtustavad üha enam töö olulisust, valikuvabadust ja õhkkonda tööl. Milliseks muutub juhi roll, kui inimesed tahavad teha ise enda tööd puudutavaid otsuseid ja kaasa rääkida ettevõtte arengus? Endiselt nõutakse juhilt ka tulemuste saavutamist, kuid samuti sõbralikku ja uuendusmeelset õhkkonda. Kas mõlemat saab ikka korraga? Kas on võimalik olla tulemustele keskendunud juht ja samal ajal luua tööd nautivat meeskonda?

Register More info

Kuidas tagada IT-lepingu kindlus, poolte usaldus ja eemärkide saavutus?

Lektor räägib lahti olulisemad sõlmpunktid, mida tänasel päeval silmas pidada IT lepingut sõlmides.

Register More info

Tööõiguse kohtupraktika 2017

Tunnustatud lektor Heli Raidve annab ülevaate 2017. aasta olulisematest töölepingu, tööaja jt tööõiguse kohtuotsustest.

Register More info

Maksuvaba tulu, erisoodustuste ja dividendide maksustamine

Järgmine aasta võib külvata raamatupidajale segadust maksuvaba tulu arvestamisel. Töötajad võivad aga avastada, et peavad tuludeklaratsiooni esitamisel tulumaksu hoopis juurde maksma. Vastuseid nende küsimustele peab aga ikka teadma raamatupidaja. Samuti jõustuvad käesoleval ja järgmisel aastal mitmed muudatused erisoodustuste arvestamisel. Et neid probleeme ennetada, kutsume Teid koolitusele, kus saate teada, kuidas seadused praktikas rakenduvad. Mida peab silmas pidama maksuvabastuse arvestamisel? Kuidas teha, et ei tekiks maksuvõlgu ega probleeme erisoodustustega?

Register More info