Upcoming events

Kuidas vältida vaidlust töölepingu lõppemisel?

Koolitusel käsitletakse põletavamaid teemasid, mis esinevad ettevõtetes töölepingute lõpetamisega seoses.

Register More info

Uus riigihangete seadus praktikas

Hinnatud vandeadvokaat ja lektor Marko Mehilane räägib uue riigihanke seaduse olulistest muudatustest ja esimestest probleemid igapäevases praktikas.

Register More info

KESKJUHTIDE KEVADKONVERENTS Mis hoiab meelekindlust mitme tule vahel?

Ettevõtte keskjuhtidele esitatakse mitmelt rindelt järjest suuremaid ootusi. Neile seatakse juhtkonna poolt eesmärke, mida võimalikult kiiresti ellu viia. Töötajad aga ootavad, et töö oleks eelkõige huvitav, arendav ja neid väärtustav. Ettevõtte omanikud eeldavad lisaks kõigele ka veel suuremat kasumit. Kuidas kõigi ootustega arvestada? Milliseid omadusi ja suhtlemisoskusi need nõudmised keskjuhtidelt nõuavad? Milliseid käitumisviise valida?

Register More info

Kuidas tagada IT-lepingu kindlus, poolte usaldus ja eemärkide saavutus?

Lektor räägib lahti olulisemad sõlmpunktid, mida tänasel päeval silmas pidada IT lepingut sõlmides.

Register More info

RAAMATUPIDAJATE AASTAKONVERENTS Uued maksud praktikas

Millised probleemid ja kitsaskohad on selgunud uute maksuseaduste ellurakendamise esimestel kuudel? Millele tuleks edaspidi tähelepanu pöörata? Hinnatud maksukonsultandid Aule Kindsigo, Marko Saag ja Tõnis Jakob selgitavad maksuvaba tulu, erisoodustuste ja dividendide maksustamise praktilisi probleeme. Samuti räägib jurist Gaabriel Tavits üha olulisemaks muutuvast andmekaitseseadusest ja mida see raamatupidajale kaasa toob? Päeva lõpus annab psühholoog ja näitleja Rita Rätsepp nõu, kuidas sellest uute seaduse virrvarriga kaasnevast stressist välja tulla ja tervelt kevadele vastu minna.

Register More info