Esineja: Niina Siitam

Koolitaja


Niina on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1985.a. Ta on töötanud üle 20 aasta Tööinspektsioonis erinevatel ametikohtadel, kuid kõik on seotud töösuhete järelevalve korraldamise ja õigusaktide rakenduspraktika kujundamisega. On osalenud mitmete õigusaktide, sh töölepingu seaduse eelnõude väljatöötamises. Ta on avaldanud tööõigusalaseid artikleid, esinenud seminaridel ja konverentsidel. Ta on tunnustatud tööõiguse lektor ja koolitaja.