Esineja: Tiia Randma

Kutsekoda SA juhatuse liiga, OSKA programmi arendusjuht


Tiia Randma on SA Kutsekoja juhatuse liige ning Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna doktorant. Tööturu vajaduste ja koolituspakkumise ühitamise teemaga on ta kokku puutunud ligi kakskümmend aastat. Eesti Kaubandus-Tööstuskojas haridusnõunikuna töötades (1995 – 2014) oli tema ülesanne ettevõtjate ootuste „hariduse keelde tõlkimine“. Tema eestvedamisel käivitus 1997. aastal Eesti kutsesüsteem, aastatel 2002–2004 sündis ETV ekraanil jooksnud saatesari „Ametilood“. Riigikantselei juures (2012-2014) Oskuste rakkerühma vedades sündis kontseptsioon tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosisüsteemi OSKA loomiseks. Täna on Kutsekoda Vabariigi Valitsuse ülesandel alustanud OSKA süsteemi välja töötamist.