Arukas argumenteerimine ja õige lähenemine – õnnestunud läbirääkimiste võti.


Läbirääkimised on igapäevaelu suur osa, millest paljuski sõltuvad meie töö tulemused. Kas olete märganud, et nii mõnigi kord tehakse otsuseid läbirääkimistes emotsioonide põhjal. Kuidas seda siiski vältida? Kuidas viia läbirääkimised argumenteeritumaks ja ratsionaalsemaks? Mida on vaja selleks, et vastasläbirääkija vastuväited kummutada ja jõuda soovitud tulemuseni? Mida läbirääkimistel kindlasti teha ei tohi ja mida peab tegema?
Need ja paljud teised küsimused tulevad koolitusel arutluse alla.

Teemad

Georg Merilo

Kuidas läbi oskuslike läbirääkimiste saavutada parim tulemus?
Osalejad saavad Georg Merilolt konkreetsed juhised, mida läbirääkimistel kindlasti teha ei tohi ning mida tegema peab.
Väga praktilise kasuga koolituse käigus saab osaleja ka oskussõnavara ehk niiöelda valmistimmitud laused, mida koheselt kasutama saab hakata. Näiteks, “Mis tingimustel oleksite te nõus meie ettepanekuga, palun?”.

* Mida peab teadma äriläbirääkimistest aastal 2020?
* Läbirääkimiste mõtte ja sõna seos.
* Mitmed praktilised soovitused (Cleveron vs WalMart näitel).
* Milline on kõige toimivam oskussõnavara?
* Praktiline harjutus ehk simulatsioonimäng (nagu pärisläbirääkimistel) ja selle analüüs.


Siim Vahtrus

Argumenteeeritud läbirääkimised müügis.
Läbirääkimiste olukorras võib kasutada erinevaid strateegiaid - heade suhete ning maine loomise ja hoidmise seisukohalt on eelistatavad argumenteeritud, ratsionaalsed läbirääkimised. Sellist laadi läbirääkimiste pidamine eeldab, et suudame oma partneri suunata ratsionaalsele mõtlemisele ning seda hoida.
Argumenteeritud läbirääkimistel on hea eneseväljenduse kõrval vähemalt sama oluline oskus oma partnerit tähelepanelikult ja süsteemselt kuulata - see võimaldab muuta universaalse lööklause just konkreetse partneri jaoks mõjusaks argumendiks. Samuti võimaldab oskuslik kuulamine reageerida, vajadusel kriitiliselt, suhtluspartneri väidetele ja argumentidele.
Koolitusel keskendumegi argumenteeritud läbirääkimiste põhioskustele - ratsionaalse mõtlemise käivitamisele, kuulamisele, argumentide moodustamisele ja neile reageerimisele.

* Kuidas suunata läbirääkimispartnerit ratsionaalsele mõtlemisele ning seda hoida?
* Millal ja kuidas kasutada läbirääkimistel argumente?
* Kuidas teha müügiks kasutatavast lööklausest tugev argument?
* Kuidas läbirääkimiste situatsioonis teiste osapoolte seisukohti edukalt kuulata?
* Kuidas reageerida (vajadusel kriitiliselt) suhtluspartneri argumentidele?

Kuupäev

30. mai 2019

Päevakava:

09.30 - 10.00 registreerimine ja hommikukohv
10.00 – 11.30 Georg Merilo
11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 – 13.15 Georg Merilo
13.15 – 14.00 Lõuna
14.00 – 16.00 Siim Vahtrus

Asukoht:

Bliss konverentsikeskus
Mehaanika 21, Tallinn

Hind:

199.00 EUR
Hind 199 eurot kehtib 17. maini (k.a.). Mitmele osalejale pakume soodushinda 179 eurot inimese kohta. Hindadele lisandub km. Hind sisaldab kirjalikke materjale, lõuna- ja kohvipause. Registreeru
Georg Merilo
läbirääkimistreener

Vabakutseline Georg Merilo on läbirääkimiste ekspert ja koolitaja alates 2002, klientide keskmise rahuloluga 96%. Ta on kutseühingu Läbirääkijate Gild asutajaliige, Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni liige ning avaldanud erialaseid artikleid paljudes väljaannetes.
Georgi unistus on läbirääkimiste aine sisseviimine kõikides gümnaasiumides ja kutsekoolides, mis asetaks meie noored maailmatasemel oluliselt paremasse konkurentsipositsiooni. Esimesed neli gümnaasiumi on alustanud ja tulemused muljetavaldavad. Georg on asutamas sihtasutust Läbirääkimiste Õpetus Kõikidesse Koolidesse ning kirjutab esimest läbirääkimiste õpikut.

Viimaste suuremate tööde seas on Georgil Cleveroni ja Walmarti läbirääkimised (2017). Hiljuti on Merilo klientideks olnud Nortal, Tartu Ülikooli juhtkond, Eesti Advokatuur, Alas-Kuul, Konekesko, Eesti Kunstiakadeemia juhtkond, Favor, Eesti Energia, TTÜ juhtkond, Eesti Kultuurikorraldajate Liit, Helmes, SA Archimedes jpt.

Georg on paljuski autodidakt, saanud oma läbirääkimiste tuleristsed töötades muuhulgas majandusministri abi ja Matsushita Electric Eesti esinduse juhina. Õppimise kohtadeks on tal Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Helsinki School of Economics, ESADE Business School ning muud formaalse, mitteformaalse ja informaalse õppe allikad.

Lisainfo: https://www.facebook.com/LabiraakimisteOpetus/ georgmerilo@gmail.com +372 51 51 125"

Siim Vahtrus
jurist ja koolitaja

Siim on argumenteeritud suhtlemise, avaliku esinemise ja väitlusega tegelenud üle kümne aasta, tulles ülikooliajal ka Eesti meistriks, millest tulenevalt on Siimul kõrgetasemelised argumenteerimisoskused erinevates tööalastes situatsioonides.
Argumenteerimine on Siimule kasuks olnud kogu tema senise karjääri käigus – pärast Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lõpetamist 2011. a on ta töötanud juristina Keskkonnaõiguse Keskuses ja SpeakSmartis koolitajana. Oma igapäevatöös tegeleb Siim klientide nõustamisega argumentide koostamisel ning on sageli on töö osaks teiste osapooltega läbirääkimiste pidamine võimalike kompromisslahenduste leidmiseks.
Siim on koolitanud argumenteeritud läbirääkimiste ja müügi valdkonnas nii esmatasandi- kui ka keskastme juhte ning tippspetsialiste avalikus- ja erasektoris, müügiinimesi, kliendihaldureid, advokaate, kohalikke kogukondi kui ka vabaühendusi.

Lisainfo: www.speaksmart.ee / info@speaksmart.ee / +3725208549.

Registreeru

Kes saab arve?