Konverents: Psühhosotsiaalsed ohutegurid - riskid ja võimalused ettevõttele?


Jaanuarist jõustunud Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatus toob tööandjatele kohustuse kaardistada ja vähendada psühhosotsiaalseid ohutegureid. Tööandja peab andma endast parima tervisekahjustuste (nt tööstressi, läbipõlemise ja depressiooni) ennetamiseks ning töökeskkonna ohtude vähendamiseks. Hea töökeskkond soodustab paremaid tulemusi, töötajate arengut ning ka vaimset ja füüsilist heaolu. Millist kasu ettevõtted saavad nende nõuete järgimisest? Millised on peamised riskid ja kahju, kui neid eiratakse?
Oodatud on ettevõtete juhid, spetsialistid jt ettevõtte töötervishoiu eest vastutavad ja sellega tegelevad töötajad.

Päevakava

9.15-10.00 registreerimine, hommikukohv

10.00-10.05 avasõnad

10.05-10.45 Mida peab ettevõte teadma psühhosotsiaalsetest ohuteguritest? Marina Järvis, TalTech Ärikorralduse Instituudi dotsent
 • Psühhosotsiaalsete ohutegurite olemus ja kaardistamine töökeskkonnas
 • Millest alustada psühhosotsiaalsete ohutegurite ennetamist ettevõttes.
 • Kas kõik algab juhtimisest ja väärtustest?
 • Kuidas väärtused juhivad tööl meie käitumist?
10.45-11.30 Milline on senine töövaidluspraktika psühhosotsiaalsete ohutegurite valguses? Heli Raidve, Tööõigusabi
 • Halb sisekliima
 • Konfliktid kolleegidega ja ülemusega
 • Ebavõrdne kohtlemine
 • Erinevad palgatingimused
 • Öötöö

11.30-12.00 kohvipaus

12.00-12.45 Paindlik tööaeg ja kaugtöö kui järjest suurenev stressiallikas Liina Randmann, TalTech majandusteaduskonna lektor
 • Kuidas hinnata paindliku tööaja ja kaugtöö riske ja võimalusi?
 • Kuidas leida õige tasakaal lähtuvalt inimeste isikuomadustest ja ülesannetest?
 • Kellele sobib ja kellel oleks parem loobuda?
 • Kuidas vältida üksindustunnet kaugtööl?
 • Kuidas kontrollida, et töötaja saab oma ülesannetega hakkama?
12.45-13.30 Mis on ebavõrdne kohtlemine, kiusamine ja ahistamine? Külli Luuk, Tervise Arengu Instituut, Töökoha terviseedenduse spetsialist
 • Millised on levinumad töökiusamise vormid eesti ettevõtetes?
 • Kuidas neid ära tunda ja ennetada?
 • Kuhu kuuluvad intriigid ja kuulujuttude levitajad?
 • Kuidas käituda töökeskkonna mürgitajaga ja kas ta on ohutegur? 

13.30-14.30 lõuna

14.30-15.15 ​Millised on esimesed ohumärgid? Kuidas saavutada olukord – tule ja räägi minuga? Hannes Kuhlbach, psühhoterapeut
 • Kuidas neid ära tunda ja millised on juhi võimalused, kui töötaja neid eitab või ei soovi rääkida?
 • Kas tööandja peab olema esimene, kes ohumärke nähes sekkub?
 • Kuidas ta peab olema töötaja toetamiseks valmis ja ka delikaatsemate probleemide korral teda ära kuulama ja aitama neid lahendada

15.15-16.00 ​Kas ja kuidas juht saaks pakkuda töötajale psühholoogilist tuge, esmaabi? Monika Loit-Kilgas, psühholoog-koolitaja

 • Kuidas juht peaks käituma, kui tööle naaseb töötaja, kes oli ära tõsiste terviseprobleemide tõttu?
 • Kas kriisis olnud töötajal võib rääkimisest ja heast kuulajast abi olla?
 • Millest peaks abistaja olema teadlik, kui ta otsustab aidata?  
 • Näiteid lihtsatest tööstressi leevendamise võtetest töötajaskonna tervise säästmiseks.

16.00-16.15 lõpusõnad

Kuupäev

7. märts 2019

Asukoht:

Tallinn
Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn, Toompuiestee 27/Paldiski mnt 4

Hind:

149.00 EUR
Soodushind 149 eurot kehtib kuni 31. jaanuarini registreerimisel. Mitmele osalejale pakume lisasoodustust 139 eurot. Hind sisaldab koolitusmaterjale, lõunat ja kohvipausi. Registreeru
Marina Järvis
TalTech Äikorralduse Instituudi dotsent

Marina Järvis on TalTechi Majandusteaduskonna Ärikorralduse instituudi dotsent. Varasemalt on ta samas asutuses töötanud Töökeskkonna ja -ohutuse õppetooli lektorina ja Tööinspektsioonis tööhügieeni peaspetsialistina.
 

Heli Raidve
Heli Raidve Tööõigusabi juhataja ja jurist; õigusteaduse teadusmagistrantuur, magister iuris teaduskraad

Heli on alates 1997 Heli Raidve Tööõigusabi juhataja ja jurist, 2000-2010 AS Allecto nõukogu liige, alates 2002 OÜ Tööõigusabi juhataja, alates 2010 Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud.
Heli Raidve on 11-ne raamatu autor ja kaasautor ning avaldanud üle 100 artikli. Ta on pidanud tööõiguse alaseid loenguid erinevate koostööpartenerite juures, lisaks on ta veel äriühingute ja asutuste sisekoolituste lektor.

Heli töövälise aja sisustavad reisimine, lugemine, aiatööd ning pere ja sõpradega suhtlemine.

 

Liina Randmann
TalTech majandusteaduskonna lektor

Liina Randmann töötab 1998. aastast Tallinna Tehnikaülikoolis õppejõuna. Ta õpetab erinevaid psühholoogia kursuseid üle ülikooli. Omab doktorikraadi juhtimises. Tema spetsialiseerumise valdkonnaks on tööpsühholoogia. Alates 2000. aastast on aktiivselt osalenud erinevatel rahvusvahelistel konverentsidel ettekannetega ja avaldanud selle teemalisi artikleid. Viimased kakskümmend aastat on ta olnud oodatud lektor nii ettevõtete sise- ja täiendkoolitustel, kui ka erinevatel teabepäevadel ja konverentsidel.

Külli Luuk
Tervise Arengu Instituut töökohtade valdkonna vanemspetsialist

Külli Luuk on tervise valdkonnas tegev pea viisteist aastat, keskendudes peamiselt töökoha tervise teemadele. Ta on koostanud mitmeid töökoha tervisedenduse alaseid juhendmaterjale, viinud läbi erinevaid koolitusi, nõustanud organisatsioone ja juhendanud vastavasisulisi lõputöid Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis, Tallinna Tehnikaülikoolis ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis.

Hannes Kuhlbach
kliiniline psühholoog ja psühhoterapeut

Hannes Kuhlbach on tegusa elu jooksul olnud erinevates ametites kinnisvaramaailmas, suhtekorralduses ja panganduses.

Hannes: “Kõiges, mida saab nimetada äriks, on sügav inimlik ja isiklik pool ning just see aspekt huvitabki mind oma tänastes tegevustes. Omades oma töös privileegi näha sügavale inimeste eludesse ja sisemaailma, äratab see ka endas palju tundeid ja mõtteid. Nähes ja elades kaasa inimlikule pingutusele omaenda ideaalile vastata, saan öelda, et see on praktiliselt võimatu ülesanne. Tõeline tarkus ja enese hoidmine on olla piisavalt hea, tubli, usin ja lojaalne. Rohkem ei saa meilt keegi nõuda.”

Monika Loit-Kilgas
psühholoog, koolitaja

Monika Loit-Kilgas on lõpetanud Tartu Ülikooli. Töötanud Tallinna Ülikooli juures teadurina ning psühholoogina ehitusorganisatsioonis, Tallinna Kesklinna Lastepolikliinikus, Tallinna Kriisiabikeskuses ning Keila Algkoolis. Viinud läbi Eesti Punases Ristis psühholoogilise esmaabi kursusi. Alates 2003. aastast tegelenud lisaks psühholoogilisele nõustamisele ja teraapiale ka juhtide, õpetajate, meditsiini- ja sotsiaaltöötajate suhtlemis-, stressi- ja tervise- ning kriisipsühholoogiaalase koolitusega MTÜ Psühholoogiline Kriisiabi juurde loodud Erakoolis “Oonüks”.

Registreeru

Kes saab arve?