Konverents: Psühhosotsiaalsed ohutegurid - riskid ja võimalused ettevõttele?


Igapäevatöös juhtub paratamatult konflikte, intriige, ületöötamist ja stressi. Neid võetakse tihti kui tööelu tavalist osa, mida ka heas kollektiivis ikka ette tuleb.
Samas on üsna keeruline tabada piiri, mil ajutisena tunduv stress läheb üle läbipõlemiseks või koguni depressiooniks. Kuigi inimesed arvavad, et nendega ja nende meeskonnas seda kunagi ei juhtu, näitavad psühholoogide järjekorrad, et vaimne tervis ei ole enam enesestmõistetav.
Me võime ise olla ühel hetkel abivajaja töökaaslased, pealtnägijad ja võimalikud aitajad. Mida teha, et töötajate vaimse heaoluga seotud ohud ei jääks ainult linnukeseks riskianalüüsis, vaid neid ka igapäevatöös jälgitakse ja vajadusel tegeletakse? Mida peaks teadma, et meie soovist teist abistada, veelgi suuremat kahju ei sünniks?
Kutsume teie ettevõtte esindajaid konverentsile, kus anname ülevaate olulisematest psühhosotsiaalsetest ohuteguritest? Kuidas neid kaardistada, ära tunda ja vajadusel tegeleda?
Oodatud on ettevõtete juhid, spetsialistid jt töötajad, kes töötervishoiu ja töötajate heaolu eest vastutavad või sellega igapäevaselt tegelevad.

Päevakava

9.15-10.00 registreerimine, hommikukohv

10.00-10.05 avasõnad päevajuht Riina Telling, Meeletervis OÜ tööpsühholoog

10.05-10.45 Mida peab ettevõte teadma psühhosotsiaalsetest ohuteguritest? Marina Järvis, TalTech Ärikorralduse Instituudi dotsent
 • Psühhosotsiaalsete ohutegurite olemus ja kaardistamine töökeskkonnas
 • Millest alustada psühhosotsiaalsete ohutegurite ennetamist ettevõttes.
 • Kas kõik algab juhtimisest ja väärtustest?
 • Kuidas väärtused juhivad tööl meie käitumist?
10.45-11.30 Milline on senine töövaidluspraktika psühhosotsiaalsete ohutegurite valguses? Heli Raidve, Tööõigusabi
 • Halb sisekliima
 • Konfliktid kolleegidega ja ülemusega
 • Ebavõrdne kohtlemine
 • Erinevad palgatingimused
 • Öötöö

11.30-12.00 kohvipaus

12.00-12.45 Paindlik tööaeg ja kaugtöö kui järjest suurenev stressiallikas Liina Randmann, TalTech majandusteaduskonna lektor
 • Kuidas hinnata paindliku tööaja ja kaugtöö riske ja võimalusi?
 • Kuidas leida õige tasakaal lähtuvalt inimeste isikuomadustest ja ülesannetest?
 • Kellele sobib ja kellel oleks parem loobuda?
 • Kuidas vältida üksindustunnet kaugtööl?
 • Kuidas kontrollida, et töötaja saab oma ülesannetega hakkama?
12.45-13.30 Mis on ebavõrdne kohtlemine, kiusamine ja ahistamine? Külli Luuk, Tervise Arengu Instituut, Töökoha terviseedenduse spetsialist
 • Millised on levinumad töökiusamise vormid eesti ettevõtetes?
 • Kuidas neid ära tunda ja ennetada?
 • Kuhu kuuluvad intriigid ja kuulujuttude levitajad?
 • Kuidas käituda töökeskkonna mürgitajaga ja kas ta on ohutegur? 

13.30-14.30 lõuna

14.30-15.15 ​Millised on esimesed ohumärgid? Kuidas saavutada olukord – tule ja räägi minuga? Hannes Kuhlbach, psühhoterapeut
 • Kuidas neid ära tunda ja millised on juhi võimalused, kui töötaja neid eitab või ei soovi rääkida?
 • Kas tööandja peab olema esimene, kes ohumärke nähes sekkub?
 • Kuidas ta peab olema töötaja toetamiseks valmis ja ka delikaatsemate probleemide korral teda ära kuulama ja aitama neid lahendada

15.15-16.00 ​Kas ja kuidas juht saaks pakkuda töötajale psühholoogilist tuge, esmaabi? Monika Loit-Kilgas, psühholoog-koolitaja

 • Kuidas juht peaks käituma, kui tööle naaseb töötaja, kes oli ära tõsiste terviseprobleemide tõttu?
 • Kas kriisis olnud töötajal võib rääkimisest ja heast kuulajast abi olla?
 • Millest peaks abistaja olema teadlik, kui ta otsustab aidata?  
 • Näiteid lihtsatest tööstressi leevendamise võtetest töötajaskonna tervise säästmiseks.

16.00-16.05 lõpusõnad

Kuupäev

7. märts 2019

Asukoht:

Tallinn
Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn, Toompuiestee 27/Paldiski mnt 4

Hind:

199.00 EUR
Hind 199 eurot kehtib kuni 1. märtsini registreerimisel. Hind sisaldab koolitusmaterjale, lõunat ja kohvipausi. Hindadele lisandub km.
Marina Järvis
TalTech Äikorralduse Instituudi dotsent

Dotsent Marina Järvis on Tallinna Tehnikaülikooli (Taltech)  Majandusteaduskonnaga seotud olnud alates aastast 2001, kui alustas tööd assistendina Ärikorralduse instituudi töökeskkonna ja –ohutuse õppetoolis. 2013. aastal kaitses ta oma doktoritöö „Ohutusteadmiste hindamine ohutusjuhtimises jätkusuutlikkuse tagamiseks Eesti väikestes ja keskmistes ettevõtetes“ (teadmusjuhtimine ja töötervishoiud ja tööohutuse teemal) ning pärast seda on ta tegelenud mitmete Euroopa Liidu projektidega, mis puudutavad ohutusjuhtimist ja  heade praktikate kasutamist ettevõtetes. Ta on töötanud eksperdina Euroopa Komisjoni jaoks, teostades erinevaid töötervishoiu ja tööohutusealaseid projekte. Tema peamisteks uurimissuundadeks on organisatsiooni- ja  ohutuskultuur, juhtimisstiil, juhtide ja töötajate ohutus- ja tervisealased käitumismustrid, kaasaegsed töökeskkonnad ja töövormid ning töötajate vaimne ja füüsiline heaolu.

 

 

Heli Raidve
Heli Raidve Tööõigusabi juhataja ja jurist; õigusteaduse teadusmagistrantuur, magister iuris teaduskraad

Heli on alates 1997 Heli Raidve Tööõigusabi juhataja ja jurist, 2000-2010 AS Allecto nõukogu liige, alates 2002 OÜ Tööõigusabi juhataja, alates 2010 Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud.
Heli Raidve on 11-ne raamatu autor ja kaasautor ning avaldanud üle 100 artikli. Ta on pidanud tööõiguse alaseid loenguid erinevate koostööpartenerite juures, lisaks on ta veel äriühingute ja asutuste sisekoolituste lektor.

Heli töövälise aja sisustavad reisimine, lugemine, aiatööd ning pere ja sõpradega suhtlemine.

 

Liina Randmann
TalTech majandusteaduskonna lektor

Liina Randmann töötab 1998. aastast Tallinna Tehnikaülikoolis õppejõuna. Ta õpetab erinevaid psühholoogia kursuseid üle ülikooli. Omab doktorikraadi juhtimises. Tema spetsialiseerumise valdkonnaks on tööpsühholoogia. Alates 2000. aastast on aktiivselt osalenud erinevatel rahvusvahelistel konverentsidel ettekannetega ja avaldanud selle teemalisi artikleid. Viimased kakskümmend aastat on ta olnud oodatud lektor nii ettevõtete sise- ja täiendkoolitustel, kui ka erinevatel teabepäevadel ja konverentsidel.

Külli Luuk
Tervise Arengu Instituut töökohtade valdkonna vanemspetsialist

Külli Luuk on tervise valdkonnas tegev pea viisteist aastat, keskendudes peamiselt töökoha tervise teemadele. Ta on koostanud mitmeid töökoha tervisedenduse alaseid juhendmaterjale, viinud läbi erinevaid koolitusi, nõustanud organisatsioone ja juhendanud vastavasisulisi lõputöid Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis, Tallinna Tehnikaülikoolis ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis.

Hannes Kuhlbach
kliiniline psühholoog ja psühhoterapeut

Hannes Kuhlbach on tegusa elu jooksul olnud erinevates ametites kinnisvaramaailmas, suhtekorralduses ja panganduses.

Hannes: “Kõiges, mida saab nimetada äriks, on sügav inimlik ja isiklik pool ning just see aspekt huvitabki mind oma tänastes tegevustes. Omades oma töös privileegi näha sügavale inimeste eludesse ja sisemaailma, äratab see ka endas palju tundeid ja mõtteid. Nähes ja elades kaasa inimlikule pingutusele omaenda ideaalile vastata, saan öelda, et see on praktiliselt võimatu ülesanne. Tõeline tarkus ja enese hoidmine on olla piisavalt hea, tubli, usin ja lojaalne. Rohkem ei saa meilt keegi nõuda.”

Monika Loit-Kilgas
psühholoog, koolitaja

Monika on lõpetanud 1975. a. Tartu Ülikooli. Töötanud Tallinna Ülikooli juures teadurina ning kümmekond aastat psühholoogina ehitusorganisatsioonis. Psühholoogilise nõustajana ja terapeudina on ta töötanud Tallinna Kesklinna Lastepolikliinikus, Tallinna Kriisiabikeskuses ning Keila Algkoolis. Samuti viinud läbi psühholoogilise esmaabi kursusi Eesti Punases Ristis.

2003. aastal loodud ja 2016. aastani tegutsenud MTÜ Psühholoogiline Kriisiabi ning selle juurde loodud Erakool “Oonüks” on võimaldanud nõustamis- ja teraapiatöö kõrval tegeleda ka koolitusega. ta on läbi viinud juhtide, õpetajate, meditsiini- ja sotsiaaltöötajate suhtlemis-, stressi- ja tervise- ning kriisipsühholoogiaalaseid koolitusi üle Eesti.

Riina Telling
tööpsühholoog

Riina Telling on Meeletervis OÜ juhatuse liige ja tööpsühholoog. Riina tegeleb koolitamise- ja  töökeskkonna psühhosotsiaalsete riskide hindamisega ning nõustab töötajaid ja tööandjaid vaimse tervise hoidmise ja vaimse tervise probleemide ennetamisega seotud küsimustes

Kes saab arve?