Otsustajate e-kirjavahetus - e-kirja õiguslik tähendus tehingute sõlmimisel.


Koolitus on mõeldud mistahes astme juhtidele, ametnikele, ettevõtjatele, spetsialistidele jt oluliste otsuste tegijatele, kes ise või sekretäri vahendusel peavad e-kirjavahetust ning vajavad täit kindlust e-kirja tõendusjõu ja õiguslike tagajärgede suhtes.
Koolitusel õpitu aitab otsustada, milliseid e-kirju tasub ise või enda nimel saata, millised on vajalikud e-kirja rekvisiidid, samuti aitab juhendada sekretäre vastutusrikka e-kirjavahetuse pidamisel. Sest paljudel juhtudel e-kiri ei ole lihtsalt kiri, vaid õigusliku tähendusega tahteavaldus või tehing.
Koolitusel osaleja saab mh teada:
- Millist rolli ja tähendust evib e-kirjavahetus võla- ja lepingulistes suhetes?
- Millistel tingimustel on e-kiri õiguslike tagajärgedega tahteavaldus (nt siduv pakkumus, ühepoolne tehing või lepingu sõlmimine)?
- Mis tingimustel on e-kiri kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis?
- Millist õiguslikku tähendust evib avalikesse registritesse jäetud e-kirja-aadress?
- Kuidas kasutada e-kirjavahetust tõendite tekitamiseks ja fikseerimiseks, õiguslikult oluliste sündmuste protokollimiseks ning (lepingulisteks) läbirääkimisteks?
Põgusalt leiavad käsitlemist e-kirjavahetuse seosed elektroonilise dokumendihaldusega.
Koolituse näitlikustamiseks kasutatakse programmi MS Outlook, kuid ükski teema pole seotud ühe kindla programmi või süsteemiga. Koolituse teemadesse ei kuulu konkreetsed elektroonilised dokumendi¬haldussüsteemid (EDHS) ega dokumentide arhiveerimise küsimused.

Teemad

E-kirjavahetuse tehniline haldamine (MS Outlooki näitel): kaustade süsteemi loomine; vastuvõtureeglite loomine ja kasutamine; kirjade sidumine meeldetuletuse ja ülesannetega jm.

  1. Mis tingimustel ja kuidas tuleks e-kirjad salvestada väljapoole e-postkasti, nt EDHS-i?
  2. E-kirja õiguslik vorm: vaba ja kohustuslik vorm. Kuidas kirjutada head e-kirja? Korrektse e-kirja reeglid: rekvisiidid, keel, viisakusväljendid jm.
  3. E-kiri kui teade või tahteavaldus, e-kirja saatmine kui (menetlus)toiming.
  4. E-kirja õiguslik sisu: mis määrab, kas tegu on lihtsalt teatega, või õiguslikku tähendust eviva tahteavalduse või tehinguga? Kuidas e-kirja teel sõlmida lepinguid? Miks on olulised lepingu sõlmimise ja täitmisega seotud ajahetked ning kuidas neid määratleda, fikseerida ja tuvastada? Lühidalt e-kirja rollidest haldusmenetluses (inimeste suhtlemisel riigiga).
  5. Argumendid e-kirjas: kuidas e-kirja teel inimesi kiirelt ja tõhusalt veenda? Põhjendava e-kirja ülesehitus.
  6. Ärisaladus ja isikuandmed e-kirjas. Kas e-kirjavahetus võib muutuda isikuandmete töötlemiseks? E-kirjavahetuse turvaprobleemid. Mis puhul ei tohiks e-kirja kasutada?
  7. E-postiaadressi õiguslikud tähendused.
  8. E-kirjad kui digitõendid: tagasivaateperspektiiv – tõendite säilitamine ja otsimine; edasivaateperspektiiv – tõendite tekitamine ja säilitamine. E-kirja autentsuse tuvastamine. Kuidas tõendada, et adressaat on e-kirja kätte saanud ehk kuidas saata „tähitud“ e-kiri?

Kuupäev

7. veebruar 2019

Päevakava:

09.30 - 10.00 registreerimine ja hommikukohv
10.00 - 12.00 koolitus
12.00 - 12.45 lõuna
12.45 - 14.15 koolitus
14.15 - 14.30 kohvipaus
14.30 - 16.00 koolitus

Asukoht:

Bliss konverentsikeskus
Mehaanika 21 Tallinn

Hind:

169.00 EUR
Soodushind osalejale 169 eurot kehtib kuni 25. jaanuarini (k.a.) registreerimisel. Mitmele osalejale pakume sooduhinda 149 eurot. Hindadele lisandub km. Hinnad sisaldavad trükitud loengumaterjale, kohvipausi ja lõunat. Koolituse tavahind on 199 eurot + km.

Kogenud lektor, õigusteaduse doktor, Tartu Ülikooli õppejõud, advokaadibüroo Hansa Law Offices vandeadvokaat.

Kes saab arve?