Möödunud sündmused

EESTI JUHTIDE PÄEV 2018 Usalda, inspireeri, keskendu!

Juhid on tänavu ühte meelt, et üha määravamaks muutub oskus luua pühendunud usalduslik keskkond, kus töötajad tahavad olla juhile nõuandjaks ja inspireerijaks; julgevad seada arendavaid eesmärke ja pakkuda originaalseid ideid; keskenduvad pühendumusega igapäevatöös enda ja ettevõtte arengusse. Milliseid oskusi ja omadusi tuleks selleks arendada nii juhtidel kui ka töötajatel – sellest räägimegi tänavusel konverentsil.

Rohkem infot

Tööõiguse kohtupraktika 2018

Koolitusel räägime läbi viimase aja kohtupraktika olulisematest sõlmprobleemidest tööõiguses.

Rohkem infot

Muudatused tulu- ja käibemaksus ning maksukorralduse seaduses 2018-2019

Koolitusel annab tunnustatud lektor Aule Kinsigo praktilise ülevaate olulistematest tänavustest ja tuleval aastal jõustuvatest maksumuudatustest.

Rohkem infot

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused 2019

Suuremahulised muudatused jõustuvad 01.01.2019: muudatused tervisekontrollis, esmaabi andmises, töötajate juhendamises ja väljaõppes, ohutegurites (sh lisandusid psühhosotsiaalsed ohutegurid), , riskianalüüsis, võimalus leppida töötajaga kokku leppetrahv tööohutuse ja töötervishoiu nõuete rikkumise eest jms. Et vigu varakult ennetada, siis kutsume teid koolitusele kus selgitatakse, kuidas muudatusi enda ettevõttes varakult sisse viia.

Rohkem infot

Töölepingu lõpetamise nõuded ja nõksud

Koolitusel räägime olulisematest töölepingu ülesütlemise probleemidest ja võimalikest lahendustest. Lektor toob kõikide teemade juures läbivalt näiteid viimase aja kohtupraktikast.

Rohkem infot

Hea keel - edu pant

Värvikuse poolest tuntud lektor Loone Ots käsitleb kolme tähtsat teemat, mida peab tundma iga kontoritöötaja. Humoorikate näidete varal annab ta konkreetseid juhiseid, kuidas olla kirjades selgesõnaline, vormistada hea ja arusaadav dokument, mil moel vältida kantseliiti ning taandada inglise keele halba mõju. Koolitus on praktiline: teooriat kinnistavad harjutused ja arutelud. Ootame koolitusele sekretäre, juhiabisid ja teisi ametnikke, müügi- ning turundusjuhte – kõiki, kelle töös tagab edu selge ja õige eesti keel.

Rohkem infot

Konverents: TEADVELOLEK (MINDFULNESS) IGASSE PÄEVA

Huvi teadveloleku (mindfulnessi) vastu kasvab ka Eestis kiiresti. Esimesed ettevõtted on toonud harjutused ka töökeskkonda ja saanud põnevaid tulemusi, mida teistega jagada. Mindfulness soodustab õigete otsuste langetamist, puhastades mõtted liigsetest emotsioonidest ja suurendab empaatiat ning loovust. Samuti arendada võimet hoida tähelepanu olulisel, laskmata mõtetel rändama minna. Konverentsil räägivad Eesti parimad koolitajad ja spetsialistid lihtsalt ja ausalt, millel põhinevad peamised mindfulness'i harjutused. Kuidas ja kui tihti harjutusi teha, et need ka mõjuksid ning püsima jääksid? Kuidas saab neid tuua ka töökeskkonda? Iga esineja annab ka mõned lihtsad harjutused, mida saab kohapeal ja hiljem kodus ning tööl praktiseerida.

Rohkem infot

Uued andmekaitse reeglid praktikasse

25. mail jõustub uus Andmekaitse määrus. Kuigi AKI on lubanud, et kedagi kohe trahvima ei hakata, tuleks siiski omada tegevusplaani, mis oleks kooskõlas uue määrusega. Üle tuleb vaadata oma kliendilepingud, kasutustingimused, privaatsuspoliitika. Tähelepanu tuleb pöörata koostööpartneritega sõlmitud lepingutele, sest andmete töötleja peab teadma, millistel tingimustel toimib isikuandmete töötlemine koostööpartneri juures (IT-teenuse osutaja, raamatupidaja jne). Koolituse eesmärk on anda praktiline ülevaade tegevustest, millele keskmine ettevõte peab mõtlema ja tähelepanu pöörama, et viia enda lepingud ja tegevused kooskõlla uue määrusega.

Rohkem infot

Kuidas sõlmida riskivaba IT arendusleping?

Lektor räägib lahti olulisemad sõlmpunktid, mida tänasel päeval silmas pidada tarkvara arenduse lepingut sõlmides.

Rohkem infot

EESTI RAAMATUPIDAJATE PÄEV 2018 Uued maksud praktikas

Millised probleemid ja kitsaskohad on selgunud uute maksuseaduste ellurakendamise esimestel kuudel? Millele tuleks edaspidi tähelepanu pöörata? Hinnatud maksukonsultandid Aule Kindsigo, Marko Saag ja Tõnis Jakob selgitavad maksuvaba tulu, erisoodustuste ja dividendide maksustamise praktilisi probleeme. Samuti räägib jurist Gaabriel Tavits üha olulisemaks muutuvast andmekaitseseadusest ja mida see raamatupidajale kaasa toob? Päeva lõpus annab psühholoog ja näitleja Rita Rätsepp nõu, kuidas sellest uute seaduse virrvarriga kaasnevast stressist välja tulla ja tervelt kevadele vastu minna.

Rohkem infot

KESKJUHTIDE PÄEV Mis hoiab meelekindlust mitme tule vahel?

Ettevõtte keskjuhtidele esitatakse mitmelt rindelt järjest suuremaid ootusi. Neile seatakse juhtkonna poolt eesmärke, mida võimalikult kiiresti ellu viia. Töötajad aga ootavad, et töö oleks eelkõige huvitav, arendav ja neid väärtustav. Perekond ja isiklik elu vajab samuti aega ja pühendumist. Kuidas kõigi ootustega arvestada? Milliseid omadusi ja suhtlemisoskusi need nõudmised keskjuhtidelt nõuavad? Milliseid käitumisviise valida?

Rohkem infot

Uus Riigihangete seadus praktikas

Uus Riigihangete seadus on olnud töös 6 kuud ja õige aeg on tutvuda olulisemate probleemidega, mis igapäevatöös on ilmnenud. Neid selgitabki koolitusel praktiliste näidete abil hinnatud vandeadvokaat Marko Mehilane. Lisaks käsitleme Rahandusministeeriumi antud selgitusi/vastuseid enimlevinud küsimustele uue seaduse alusel (KKK)

Rohkem infot

Kuidas vältida vaidlust töölepingu lõppemisel?

Koolitusel käsitletakse põletavamaid teemasid, mis esinevad ettevõtetes töölepingute lõpetamisega seoses.

Rohkem infot