Möödunud sündmused

EESTI JUHTIDE PÄEV 2016

Traditsiooniliselt räägime juhtidele olulistel teemadel, mis ettevõtte arengut toetavad. Tänavu on juhtidel kerkinud esile küsimus: Mida teha olukorras, kus palgatõusul on piir ees, efektiivsus ei kasva ja uusi inimesi raske leida? Kuidas leida endas ja olemaolevates töötajates kasutamata võimalusi, mis muudaks töö tulusamaks?

Rohkem infot

Muutused aastaaruande koostamisel, RTJ-des ja raamatupidamise seaduses

Nii aastaaruande koostamisel kui raamatupidamise seaduses on ees ootamas muudatusi.

Rohkem infot

PÄEV ISEENDALE: Kuidas säilitada aastalõpu saginas sisemine tasakaal?

Aasta lõpp kipub kujunema kiireks nii töö- kui ka eraelus. Saginas tundub, et aega ei jätku millekski ja see muudabki jõulud stressirohkeks. Kuidas kasutada seda aega targalt ja vaadata üle väärtused, mis tegelikult olulised on - nagu suhted ja meelerahu? Kutsume Teid korraks aega maha võtma, et inspireerivate esinejate kaasabil endasse vaadata ja tegemised õigesse järjekorda saada.

Rohkem infot

Käibemaksu muudatused ja kohtupraktika

Anname ülevaate käibemaksuseaduse muudatustest 2016. aastal ning mida uut on oodata 2017. aastal. Lisaks selgitab tunnustatud lektor Tõnis Elling viimasel ajal esile kerkinud käibemaksu probleeme ja toob näiteid kohtupraktikast.

Rohkem infot

Facebooki koolitus edasijõudnutele

Koolitusel antakse soovitusi, milliseid lihtsaid võtteid ja uusi võimalusi FB turunduses kasutada.

Rohkem infot

Uue juhi õpituba

Uus juht seisab tihti küsimuse ees: kuidas kohaneda uue rolliga, mis nõuab lisaks endiste ülesannete täitmist ka inimeste suunamist, motiveerimist ja toetamist? Kui vajad uusi oskusi enda ja meeskonna paremaks arendamiseks, siis on see 3-päevane koolitus just Sulle. Koolitus sobib nii vähese kogemusega juhtidele kui ka seda tööd pikalt teinud inimestele, kes soovivad oma senist tegevust täiustada.

Rohkem infot

E-kirjavahetuse tähendus võla- ja lepingulistes suhetes

Koolitusel õpitu aitab otsustada, milliseid e-kirju tasub ise või enda nimel saata, millised on vajalikud e-kirja rekvisiidid, samuti aitab juhendada sekretäre vastutusrikka e-kirjavahetuse pidamisel. Sest paljudel juhtudel e-kiri ei ole lihtsalt kiri, vaid õigusliku tähendusega tahteavaldus või tehing. Koolitusel osaleja saab mh teada: - Millist rolli ja tähendust evib e-kirjavahetus võla- ja lepingulistes suhetes? - Millistel tingimustel on e-kiri õiguslike tagajärgedega tahteavaldus (nt siduv pakkumus, ühepoolne tehing või lepingu sõlmimine)? - Mis tingimustel e-kiri on kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis? - Millist õiguslikku tähendust evib avalikesse registritesse jäetud e-kirja-aadress? - Kuidas kasutada e-kirjavahetust tõendite tekitamiseks ja fikseerimiseks, õiguslikult oluliste sündmuste protokollimiseks ning (lepingulisteks) läbirääkimisteks? Põgusalt leiavad käsitlemist e-kirjavahetuse seosed elektroonilise dokumendihaldusega. Koolituse näitlikustamiseks kasutatakse programmi MS Outlook, kuid ükski teema pole seotud ühe kindla programmi või süsteemiga. Koolituse teemadesse ei kuulu konkreetsed elektroonilised dokumendi¬haldussüsteemid (EDHS) ega dokumentide arhiveerimise küsimused.

Rohkem infot

Uuemat erisoodustustest

Erisoodustuste vallas on oodata värskeid tuuli. Plaanis on lihtsustada sõiduautode eratarbeks kasutamise maksustamist ja loobuda sõidupäevikute pidamisest sõiduautode puhul, mida kasutatakse ühel ajal nii ettevõtluses kui ka eraotstarbel. Vastu on võetud ka otsus rakendada maksusoodustust tervise ja spordiga seotud kuludele. Kutsume Teid koolitusele, kus vandeadvokaat Marko Saag selgitab põhjalikult erisoodustustega seotud maksuküsimusi: mis on muutumas, maksuhalduri huviorbiidis või tekitavad praktikas probleeme. Tulge ja viige end ühe päevaga kurssi muudatuste, kohtupraktika ja peamiste vigadega, mida ettevõtetes tehakse.

Rohkem infot

Chris Tamdjidi meistriklass: Mindfulness'i tehnikad juhi igapäevatöös

Ettevõtte juht kipub viibima enamuse päevast tööl või mõtlema töömõtteid. Samuti tuleb tal võtta vastu olulisi otsuseid, millest sõltub terve ettevõtte kui ka töötajate heaolu. See nõuab aga ümbritsevast virrvarrist vajaliku info väljavalimist ja sellel oma tähelepanu hoidma. Hea uudis on, et see oskus on treenitav. Meistriklassis anname tehnikaid, kuidas juhid saavad suurendada enda ja läbi selle soodustada ka töötajate keskendumist õigele asjale. Samuti - kuidas mõista paremini üksteise ja klientide vajadusi ja ühes selles vähendada halbadest suhetest ning möödarääkimistest tekkivat stressi.

Rohkem infot

Kuidas jaotada kasumit ja maksustada dividende?

Jälle on majandusaasta lõppenud ning õige aeg mõelda, kuidas oleks kõige kasulikum jaotada tekkivat kasumit või taastada negatiivset omakapitali. Kuna selle teostamiseks on erinevaid võimalusi, siis on mõistlik valida endale just kõige sobilikum. Lisaks plaanitakse sellel aastal muuta ka tulumaksuseadust, mis mõjutab edasimakstavate dividendide maksustamist. Koolituspäeval käsitleme kõiki võimalusi ja riske, mis põhinevad viimase aja praktikal ja sobivad Eesti ettevõtetele.

Rohkem infot

Nutikas ja säästlik turundus Facebookis

Koolitus on mõeldud ettevõtetele, kes on Facebookis turundamisega küll algust teinud, aga pole veel avastanud selle tegelikke võimalusi. Ootame kõiki, kes vajavad tõuget ja veidi suunamist selleks, et kasutada FB nutikaid ja säästlikke turundamise valikuid.

Rohkem infot

EESTI SEKRETÄRI PÄEV: Suheldes heast suurepäraseks

Suhtlemine on ilmselt üks olulisemaid oskusi, mis mõjutab meie elu rohkem kui arvate võime. Me kõik oskame ja teeme seda. Vabal ajal saame valida kas, kellega ja millal suhtleme, kuid tööalaselt peame igal hetkel hakkama saama erinevate isiksustega, kes ei pruugi meile meeldida. Kuidas seda teha pingevabalt?

Rohkem infot

Uuemat riigihangetes

Riigihangete seadus (RHS) pärineb aastast 2007. Kuigi RHS-i on vahepeal siit-sealt muudetud, ei ole hankereeglistiku vahepeal laiapõhjalisemalt reformitud. Nüüd on aga tulenevalt uutest EL hankedirektiividest taaskord käsil kogu riigihangete regulatsiooni põhjalik reform. Uus riigihangete seadus pidi olema vastu võetud ja jõustunud juba 2016.a aprilliks, mida siiski ei jõuta. Koolituspäeval teeme tutvust olulisemate eelseisvate muudatustega igapäevases hankemenetluses (valitsusse saadetud RHS eelnõu põhjal) ja võrdleme seda kehtiva RHS regulatsiooniga. Samuti käsitleme olulisi sõlmküsimusi kehtivas riigihangete praktikas.

Rohkem infot

Õiguslike läbirääkimiste tehnikad ja argumendid

Koolitus on mõeldud juristidele, kellel on vaja ametlike ja mitteametlike läbirääkimistega veenda inimesi tegema nõutavaid, soovitavaid või vastastikku kasulikke otsuseid. Koolitusest võib olla kasu ka ametnikele, ettevõtjatele, spetsialistidele ja juhtidele. Lektor annab kuulajatele praktilisi juhiseid ning kasutab palju elulisi näiteid ja selgitavaid skeeme.

Rohkem infot

EESTI RAAMATUPIDAJA PÄEV 2016

Meie traditsioonilisel aasta alguse konverentsil räägime 2016 aasta olulistel teemadel: muudatused Maksu- ja Tolliameti töös, digiarvetele üleminek, muutused TSD ja välislähetustes. Samuti anname nõu, kuidas koostada häid kirju ning ja hoida enda vaimset vormi pikal arvutitööl. Tulge ja tehke alanud aastale sisukas algus!

Rohkem infot